Actress Nayanthara's salary skyrockets

Bookmark and Share

Friday, Oct 12, 2012

Actress Nayanthara's salary skyrockets
Actress Nayanthara's salary skyrockets
Tags: actress nayanthara's salary skyrockets, Actress Nayanthara's salary, Nayanthara's Pay, Nayanthara salary, Nayanthara salary is INR 1.25 crores, Nayanthara's remuneration, Telugu movie Krishnam Vande Jagatgurum, Telugu movie Sri Ramarajjiyam, Telugu movie Love Story, Malayalam movie Arivaal Chuttika Nakshatram, Untitled Ajith - Vishnuvardhan Tamil movie, Nayantara Salary.


Post your comment about actress nayanthara's salary skyrocketsLatest Gallery