Tamilstar

Tag : Are there any of these symptoms? It could be liver cancer..!

Health

இந்த அறிகுறிகள் இருக்கா?கல்லீரல் புற்று நோயாக இருக்கலாம்..!

jothika lakshu
கல்லீரல் புற்றுநோயை உண்டாக்கும் அறிகுறிகள் இதுதான். உடல் உறுப்புகளில் முக்கியமான ஒன்று கல்லீரல். கல்லீரலில் பிரச்சனை ஏற்பட்டால் உடலில் பல்வேறு பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்தும். உடலில் ஏற்படும் மாற்றங்களை வைத்து நாம் கல்லீரல் பிரச்சனையை கண்டறிய...